Go to top
Bedre indtjening kræver et fundamentet
Archive
Kategori: Bedre Indtjening
11 jun
2019

Bedre indtjening kræver et fundamentet

Dyhr Leighton Rådgivnings tilgang til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå bedre indtjening, bygger på et fundament af 3 grundsten: økonomisk overblik, effektivitet og forretningsudvikling. Økonomisk overblik Økonomisk overblik sikrer, at man hele tiden har fingeren på pulsen. Hvilke kunder, produkter og medarbejdere bidrager til indtjening – og hvilke gør ikke? Hvad sker..

22 feb
2019

Byg bro mellem forretning og forretningsdata

Hvordan får man som mindre eller mellemstor virksomhed forløst potentiale af forretningsdata? Den stigende digitalisering har øget de tilgængelige data i selv mindre virksomheder. Det giver en lang række muligheder for at tage bedre beslutninger. Vejen til en succesfuld virksomhed går gennem strategi og beslutninger baseret på fakta og viden. Der er en grund til,..

03 dec
2018

Værdibaseret prissætning: Tjen mere på din webshop

Kend dine omkostninger Mange virksomheder prissætter deres varer værdibaseret, men med udgangspunkt i deres omkostninger plus en avance – såkaldt cost-plus. Omkostningerne omfatter de variable omkostninger, fx vareforbrug og fragt samt et gennemsnit af de faste omkostninger. Metoden hjælper til at sikre positiv indtjening, men den har mangler. Det er f.eks. usikkert, hvordan de faste..

17 okt
2018

Frigiv kapital til vækst

Vækstprogrammets kapitalanalyse fra 2018 viste en række barrierer ift. at skaffe kapital til bl.a. vækst for virksomhederne i Vordingborg-Guldborsund-Lolland. Vækstprogrammet har derfor naturligt fokuseret på hvordan virksomheder skaffer kapital udefra. Men der også en anden kilde: intern kapital,  der frigives i virksomheden i form af arbejdskapital og bedre indtjening. Som kapitalcoach fokuserer jeg således både på..

04 okt
2018

Kend din risiko – og gør den til en styrke

En af mine tre grundsten i at skabe bedre indtjening for virksomheder er risikostyring. Hvis man kender risikoen, så kan man tage bedre og velinformerede beslutninger. Det er vigtigt at huske, at risiko betyder usikkerhed af udfald– så med risiko følger både potentielt tab og potentiel gevinst. Ved risikostyring kan man påtage sig risiko med henblik..

29 aug
2018

Vækstplan som værktøj til bedre indtjening

Masser af virksomheder og virksomhedsejere går med overvejelser og idéer til at udvide forretningen. For nogen er det noget, der sker løbende i takt med at efterspørgslen efter ens produkt stiger. For andre er det et aktivt valgt i form af et virksomhedsopkøb eller en investering på at skabe ekstra omsætning, f.eks. åbning af en..