Go to top

YDELSER

Ydelser

Attachment image #1427

Kapitalcoach

 • Udarbejdelse af forretningsplan inkl. budgetter
 • Dialog og markedsafdækning ift. långivere og investorer
 • Kapitalbehov, optimering arbejdskapital og forbedret skalerbarhed
 • Business cases ved investering i biler, ejendomme, maskiner m.m.

Attachment image #1426

Forretningsudvikling

 • Sparring og initiativer til effektivisering af administration, systemvalg og digitalisering.
 • Etablering af værktøjer til tidsbesparing eller forbedret kvalitet til f.eks. tilbudsberegning, debitoropfølgning m.m.
 • Sparring ift. strategi, ledelse, HR og Salg.

Attachment image #1429

Økonomi & Analyse

 • Værktøjer til f.eks. tilbudsberegning og rapportering
 • Analyse, f.eks. business cases og prissætning
 • Økonomirapporter og salgsrapporter via API
 • Budgetter og budgetmodeller

Attachment image #1428

Bestyrelse & Advisory Board

En professionel og uafhængig bestyrelse eller Advisory Board en god investering hvis man som virksomhedsejer vil udvikle sin virksomhed.

Som bestyrelsesmedlem er jeg ledelsens med- og modspiller. Jeg sætter mine kompetencer og mit netværk i spil for at realisere ejernes ambitioner for virksomheden. Med etableringen af risikostyring, lægger jeg vægt på at virksomheden kun løber de risici man ønsker.

ROBUSTHEDSFORLØB

En robust virksomhed kan modstå økonomisk nedgang og opnår bedre indtjening i opgangstider. I forløbet tester vi virksomhedens robusthed på 6 parametre, så den enkelte virksomhed kan prioritere udviklingen. Vi hjælper med de nødvendige værktøjer og med sparring i forløbet

Bedre Indtjenings robusthedskoncept er designet til at identificere SMV virksomheders primære sårbarheder og derefter styrke disse. Det er et intenst forløb tilrettelagt med henblik på hurtig effekt og langsigtede gevinster.

john_troels

DIGITALISERING

Digitalisering indebærer stort potentiale, men det er samtidig en udfordring for mange SMV’ere. Det kræver specialiserede kompetencer som ofte ikke er ikke til stede. Udbuddet af digitale værktøjer er stort og under konstant forandring. Desuden indebærer digitale investeringer usikkerhed, kapital og stor ledelsesfokus.

Potentiale ved digitalisering er uendeligt. Det omfatter lavere omkostninger, f.eks. via højere effektivitet i arbejdskraft og kapital. Digitalisering kan bl.a. også bruges til at forbedre kvalitet, forbedre indsigt i forretning, øge salget.

Som konsulent er jeg ikke digitaliseringsekspert. Jeg hjælper med at tage de rigtige beslutninger og med at bygge bro mellem virksomheden og udbydere af de digitale ydelser. Jeg forstår digitale værktøjer, deres potentiale samt hvordan de spiller sammen med forretning, processer og mennesker. Referencer med digitaliseringsprojekter omfatter bl.a. f.eks. ERP-systemer, e-handel, planlægning- og optimering.

E-HANDEL

Dyhr Leighton Rådgivning har kontor i E-Synergis kontorfællesskab – et videnscenter med fokus på e-handel. Derfor er der årenes løb opbygget en særlig viden om e-handel. Den viden omfatter bl.a.prissætning, økonomi og analyse, forretningsudvikling samt datastruktur.

Reference

Jeg har brugt Troels fra Dyhr Leighton rådgivning. Det har været fantastisk. Før var mit budget baseret på min mavefornemmelse og tog ikke højde for likviditet og andre detaljer, der jo i virkeligheden er en stor risikofaktor i en vækstvirksomhed som vores. Nu har jeg fået et budget, der er baseret på faktiske tal fra E-conomic og kan opdateres automatisk. Det er bygget til mit firma og giver mig det fulde overblik. Det giver sikkerhed for mig og min familie. Tak.
-Morten Matras, CEO, LeadDoubler
As a creative, I was not aware of harmful decisions I was taking in my freelance business. I’m grateful that I’ve met Troels, because he enabled me to take better decisions financially and minimise the risks. I’m hoping to work further with Troels and grow my freelance business into a STUDIØ.
-Giedre Bucyte, entrepreneur, STUDIØ
Jeg bruger Troels som sparringspartner. Han er god til at rette mit fokus mod de aspekter af forretningen der øger indtjeningen.
-Henrik Dybdahl, indehaver TheDybdahl Co.
Troels er en uvurderlig sparingspartner for Aqua Dulce Smykker. Jeg har måtte tage svære beslutninger og lavet mange ting om, men det har skabt resultater og gjort at min virksomhed er inde i en meget positiv udvikling.
-Janne Fisker, indehaver, Aqua Dulce
Dyhr Leighton Rådgivning har hjulpet mig i forbindelse med låneansøgning og bankbytte. Jeg skylder Troels stor tak for at skabe overblik over min virksomheders økonomi og risiko, så banken blev tryg ved engagementet. Jeg kan kun anbefale Troels til andre i lignende situationer.
Toke Montage IVS
Dyhr Leighton Rådgivning er en værdifuld sparingspartner for E-synergi. Vi har både fået hjælp med konkrete effektiviseringstiltag i driften, der straks kan ses på bundlinjen, samt med mere langsigtet analyse og udvikling, der bidrager til vi kan at udvikle forretningen på længere sigt.
E-Synergi